Parkovací zóny, povodňový model Lučního potoka, posypové nádoby MO2 a nové sítě v mapových projektech

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev a s novými funkcemi mapového prohlížeče Marushka.

Odkaz na mapovou aplikaci Novinky jsou dostupné v souhrnném neveřejném projektu Správa a některé novinky se zobrazují i ve veřejných mapových projektech.

Nová parkovací zóna F

Od pondělí 4. prosince začal v Plzni platit nový parkovací režim v oblasti od Tylovy ulice k nádraží Jižní Předměstí a v okolí Centrálního autobusového nádraží (CAN) – zóna F.

Odkaz na mapovou aplikaci Nově rozšířená placená parkovací zóna F je zakreslena do mapových podkladů a ve vrstvě Parkovací zóny v projektu Doprava prezentována veřejnosti.

Rozšířená parkovací zóna F v okolí CAN a ulic Hálkova, Nerudova, Plachého aj.

Informace o všech placených zónách na území Plzně včetně cen za parkování naleznete na stránkách Parking Plzeň.

Záplavové zóny – Luční potok

Byl vytvořen povodňový model Lučního potoka v digitální podobě. Dodané mapové výstupy byly zpracovány do souhrnného povodňového modelu města a jsou prezentovány společně v nadefinovaných vrstvách povodňového modelu (5-ti leté, 20-ti leté a 100 leté vody, záplavové území aj.).

Odkaz na mapovou aplikaci Mapové výstupy povodňového modelu jsou veřejně přístupné v mapovém projektu Životní prostředí.

 Dokumentace povodňových modelů potoků a řek jsou umístěné na stránce mapového portálu města Plzně.

Ukázka vrstev záplav na Lučním potoce

Posypové nádoby na MO 2

Na území městské části 2 – Slovany byly do mapy pořízeny nádoby na posypovou sůl, které slouží k posypu chodníků a komunikací při náledí.

Odkaz na mapovou aplikaci Vrstva “Posypové nádoby” je umístěna ve veřejném mapovém projetu Služby (v kategorii Doprava) a v neveřejném projektu Správa (v kategorii Doprava a komunikace > Komunikace > Údržba komunikací).

Umístění posypových nádob na MO 2

Nové sítě v projektu Správa

V neveřejném mapovém projektu Správa jsou prezentovány inženýrské sítě dodávané od jednotlivých správců sítí. Nově se podařilo získat prostřednictvím Odboru stavebně správního vrstvy produktovodů a radioreléové trasy. Spolu s ostatními inženýrskými sítěmi jsou umístěny v kategorii Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě – neveřejné a Inženýrské sítě – veřejné.

Radioreléové trasy na území města v neveřejném projektu Správa

Radioreléové trasy na území města v neveřejném projektu Správa

Všechny trasy inženýrských sítí jsou pravidelně aktualizovány (většinou s roční periodou) na základě dodaných dat od správců sítí. Informace o síti (včetně data aktualizace) je možné získat prostřednictvím informace na vrstvu (ikona “i” v levém dolním rohu mapové aplikace).