Uzavírky a dopravní modelování v nové verzi Traffic Modeller 2.0

Intenzita dopravy v Plzni je veřejnosti známá jako mapová aplikace, která zobrazuje intenzitu dopravy v minulosti, aktuální stav dopravy a na základě dopravního modelu a naplánovaných uzavírek vizualizuje také předpokládaný vývoj dopravy v budoucnosti. Přihlášení uživatele navíc mohou modelovat dopravu v Plzni pomocí výkonných funkcí, které jim nová verze dopravního modeláře Traffic Modeler v 2.0 nabízí.

Odkaz na mapovou aplikaci Mapa intenzity dopravy v Plzni s integrovaným dopravním modelářem Traffic Modeller 2.0 je umístěná na adrese https://intenzitadopravy.plzen.eu/

Aplikace umožňující zobrazení plánovaných uzavírek veřejnosti a pro přihlášené uživatele modelování dopravních scénářů je v Plzni vyvíjena od roku 2016. V rámci evropského projektu DUET (2019 -2022) byla významně přepracována a vylepšena a v dubnu 2022 byla nasazena do provozu její nová verze s označením 2.0.  O předchozí verzi dopravního modeláře jsme psali v samostatném článku na Mapovém portálu města Plzně.

Aplikace Traffic Modeller 2.0

Aplikace Traffic Modeller 2.0

Novinky v nové verzi Traffic Modeller 2.0 pro veřejnost

Na první pohled upoutá uživatele nová grafika a uživatelské rozhraní. Práce s mapovou službou je však velmi intuitivní. V pravém horním rohu se nacházejí tři ikony sloužící k přepínání mezi:

  • Historickým stavem dopravy vizualizovaným na základě naměřených dat dopravními detektory (ikona “H”),
  • Aktuálním stavem dopravy vizualizovaným na základě aktuálně měřených dat dopravními detektory (ikona “A”),
  • Budoucím stavem dopravy vizualizovaným na základě přepočítaného dopravního modelu s plánovanými uzavírkami (ikona “B”).

V nové verzi dopravního modeláře mohou být veřejnosti prezentovány různé dopravní modely (scénáře v dopravě). Město tak může občanům například prezentovat své plány v dopravě. Po přepnutí do budoucího stavu dopravy je tak nutné v nabídce se scénáři “S” v levém horním rohu vybrat model, který chci v mapě zobrazit. K dispozici je vždy scénář: “Dopravní situace a omezení”, který vizualizuje jaký budou mít dopad na dopravu naplánované uzavírky.

V případě prohlížení historického a budoucího stavu dopravy se v pravé části stránky zobrazí kalendář pro zadání konkrétního dne a denní hodiny pro vizualizaci dopravy v mapě. V případě zobrazení budoucího ( -očekávaného) stavu dopravy se zobrazí ještě navíc okno s naplánovanými uzavírkami ve vybraný den a ikona s odkazem na časovou osu (ikona “Zobrazit události”) všech naplánovaných uzavírek (viz obrázek).

Vizualizace předpokládaného stavu dopravy (model)

Pod kalendářem se jako v předchozí verzi nachází funkce “Porovnat”, která umožňuje porovnávat intenzitu dopravy v různých dnech a hodinách, nebo mezi veřejnými experimenty (scénáři) a nebo mezi vybraným scénářem základním modelem (bez omezení a jiných událostí v dopravě).

Nastavení mapy, jako například výběr podkladové mapy, nebo zobrazení legendy a počtu vozidel nad jednotlivými úseky komunikace je možné v nastavení (ikona “N” v levém horním rohu) v nabídce Mapa.

Novinky v nové verzi Traffic Modeller 2.0 pro dopravní experty

Nejvíce novinek přináší Traffic Modeller pro dopravní modeláře. Kromě funkcí dostupných i pro veřejnost nabízí nově mnohem více možností úpravy dopravního modelu pro simulaci vlastních scénářů v dopravě. Trafic Modeller 2.0 umožňuje:

  • editovat stávající dopravní úsek (měnit kapacitu komunikace, rychlost průjezdu, ale i samotnou geometrii úseku)
  • vytvářet nové dopravní úseky (pro modelování dopravy s nově vybudovanými komunikacemi)
  • editovat stávající křižovatky (např. povolovat či zakazovat odbočení v křižovatce)
  • vytvářet nové křižovatky s pravidly pro odbočení (například při vytváření nových komunikací)
  • editovat stávající generátory dopravy (místa v dopravním modelu, kterými vstupují vozidla do provozu)
  • zadávat nové generátory dopravy vstupující do dopravního modelu (simulace výstavby nové bytové zóny nebo nákupního centra, sportovního utkání, kulturní akce apod.)

Úprava dopravního modelu na příkladu scénáře – Západní okruh – vytváření nové komunikace

Mezi další funkce přihlášeného uživatele patří možnost sdílení vytvořených modelů (scénářů v dopravě) s jinými spolupracovníky, vytváření různých variant a hledání tak vhodného řešení v dopravě a samozřejmě možnost vytvořený scénář dopravy publikovat pro veřejnost.

Návody a další informace o nástrojích Traffic Modeller 2.0

Všechny informace o ovládání aplikace jsou zpracované v Nápovědě aplikace, která je umístěná v Nastavení (ikona “N”) v oddíle “Ostatní”. Součástí nápovědy jsou instruktážní videa ukazující jednotlivé postupy pro práci se scénáři a dopravními událostmi při modelování dopravy.

Ukázka nápovědy k aplikaci s vytvořenými videonávody