SIT Port pořádá Virtual Reality hackaton

!!!!POZOR!!!!

AKCE BYLA BOHUŽEL ZRUŠENA!!!!

Virtual Reality (VR) hackaton je akce, kde se designéři, vývojáři a další počítačoví experti snaží během 24 hodin předvést své dovednosti a vytvořit řešení z vybraných oblastí virtuálního světa.

VR hackathon se bude konat v Plzni v areálu SIT Port v Cukrovarské ulici 20, a to v pátek 26. a v sobotu 27. listopadu. V pátek se začíná v 15:00 hodin a pokračuje do sobotního večera. Jídlo a pití zajištěno po celou dobu akce a ty nejúspěšnější z řešitelů čeká odměna.

Více informací o pořádané akci a registrační formulář k účasti na hackatonu naleznou zájemci na stránkách SIT PORT.

Pozvánka na hackaton

Pozvánka na Virtual Reality hackaton pořádaný SIT Portem 26. – 27.11.

Připravena jsou 4 témata, ze kterých si týmy soutěžících mohou vybrat prostor pro svá řešení s využitím VR. Prvním tématem je VR Plzeň, které dává soutěžícím za úkol zlepšit život obyvatelům Plzně prostřednictvím virtuální reality. Na tomto tématu se oddělení GIS podílelo dodáním 3D dat města, která se využívají pro projekt Digitální dvojče (DUET). Mezi další témata hackatonu patří VR trénuje hlavu i tělo, VR ve školách a VR otevírá svět.

3D model 2020

3D model města z roku 2020