Změny ve vedení digitální technické mapy

Digitální technická mapa (DTM) je rozdělena na dvě části – na účelovou mapu povrchové situace (ÚMPS) a na zákres inženýrských sítí. Město Plzeň se přidalo k projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje, což přináší řadu změn v oblasti dat technické mapy.

Odkaz na mapovou aplikaci Data Digitální technické mapy města jsou umístěna v neveřejném projektu Správa.

Odkaz na mapovou aplikaci Povrchová situace (ÚMPS) je součástí veřejného projektu Územní správa.

Náhrada digitální technické mapy města Plzně

Digitální technická mapa byla do 07/2013 vedena SITmP na území statutárního města Plzně na základě předaných dat od stavebníků. Nově je DTM vedena Plzeňským krajem na základě partnerství a spolupráce mezi Plzeňským krajem, obcemi, správci inženýrských sítí a dalšími orgány státní správy a samosprávy. Digitální technická mapa Plzeňského kraje je pořizována na území celého kraje.

Data DTM v projektu Správa

V projektu Správa jsou k dispozici tři verze povrchové situace:

  • Technická mapa a sítě > Povrchová situace (původní povrchová situace pořizována SITmP na území města do 7/2013 s doplněním některých významnějších zaměření i po tomto datu)
  • Technická mapa a sítě > Technická mapa PK > Povrchová situace DTM PK (data povrchové situace Plzeňského kraje předané k 2.4.2015)
  • Technická mapa a sítě > Technická mapa PK > WMS – Povrchová situace  (on-line aktualizovaná data z portálu Plzeňského kraje)

Jedná se o dočasný stav. Mapování DTM na území města Plzně bude v budoucnu ukončeno a tím se sníží počet vrstev s povrchovou situací. Dále předpokládáme, že se podaří sjednotit barevnou symbologii povrchové situace z kraje ve zbývajících vrstvách.

V projektu Správa jsou umístěny dvě sady dat inženýrských sítí:

  • Technická mapa a sítě > Technická mapa PK > WMS sítě ČEZ/O2/RWE (aktuální on-line data správců sítí z portálu Plzeňského kraje)
  • Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě – neveřejné > Rozvody elektřiny/Telefonní kabely/Trasy plynu (data správců sítí předaná SITmP)

Umístění a varianty vrstev DTM v projektu Správa

Data DTM v projektu Územní Správa

Veřejně přístupný projekt Územní správa obsahuje dvě sady dat povrchové situace:

  • Technická mapa > Povrchová situace DTM PK (data povrchové situace Plzeňského kraje předané k 2.4.2015)
  • Technická mapa > Povrchová situace DTM PK – WMS (on-line aktualizovaná data z portálu Plzeňského kraje)

Více informací o náhradě DTM města Plzně naleznete v samostatném článku.

Digitální technická mapa na stránkách Plzeňského kraje

Na samostatném mapovém portále Kraje je také prezentována účelová mapa povrchové situace na území celého Plzeňského kraje. Prezentována je na stránkách: https://mapy.plzensky-kraj.cz/gis/dtm/

Doměření povrchové situace na území města

Za účelem zkvalitnění povrchové situace v Plzni probíhá do konce roku 2014 doměření povrchové situace. Město bylo rozděleno na několik částí, jejichž doměření  bylo vysoutěženo ve veřejných zakázkách. Západní část města je doměřována na základě zadání Plzeňským krajem, čtyři části města jsou měřeny na základě zadání SITmP. Po předání nových zaměření bude účelovou mapou povrchové situace pokryta většina území města a povrchová situace bude pokrývat plochu města plošně. O zapracování nových zaměřených dat do povrchové situace DTM PK Vás budeme informovat.