Traffic Modeller vyhrál V. ročník soutěže Chytrá města 2021

Webová aplikace Traffic Modeller zvítězila v soutěži Chytrá města 2021 v kategorii: Projekt pro město s 50 – 200 tisíci obyvatel”. Slavnostní předávání ocenění vítězům V. ročníku soutěže proběhlo 2.12.2021 v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. Vyhlášením výsledků provázel moderátor České televize Jakub Železný. Soutěž pořádá nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú.

Do soutěže se mohla přihlásit města, kraje, regiony, soukromé společnosti či fyzické osoby a přihlášena mohla být chytrá řešení v podobě projektu, modelu nebo vize (tj. i projekty, jejichž realizace je teprve v přípravě). Všechna přihlášená řešení hodnotila odborná porota soutěže, kterou tvořilo 26 odborníků v oblasti Smart City z řad veřejného sektoru, municipalit, technologických lídrů v oblasti Smart City a akademické sféry. Při hodnocení porotci zohledňovali soulad řešení s principy a pilíři Smart City, mezi které patřila kritéria proveditelnosti, udržitelnosti, prokázaných úspor, otevřenosti dat a zapojení veřejnosti. Ocenění v soutěži byla udělena celkem v deseti kategoriích. V každé kategorii byli porotou vybráni dva finalisté, kteří získali od Odborné poroty nejvyšší hodnocení v dané kategorii. Město Plzeň obsadilo dvě nejvyšší umístění ve své kategorii, protože na druhém místě se umístil projekt Správy informačních technologií města Plzně: “Městská síť IoT na platformě LoRaWan”

Ocenění v soutěží Smart City 2021

Daniel Beran (RoadTwin) a Stanislav Štangl (SITmP) s cenami za vítězství v soutěží Chytrá města 2021.

Traffic Modeller – experimentování s dopravním modelem města

Odkaz na mapovou aplikaci Aplikace Traffic Modeller je dostupná zaregistrovaným pracovníkům města Plzně v oblasti dopravy.

Traffic Modeler je v současné době vyvíjen ve spolupráci s firmou RoadTwin s.r.o. a stala se hlavním pilířem evropských projektů PoliVisu a DUET, ve kterých město Plzeň vystupuje jako pilotní město. V roce 2022 bude k dispozici nová verze aplikace, která nabídne celou řadu nových funkcí. Mezi ty nejzásadnější bude patřit možnost pořízení nových komunikací do dopravního modelu a experimentování se zákazy odbočení v křižovatce.

Traffic Modeller je dopravní modelář, který nad dopravním modelem města Plzně umí nasimulovat dopravní omezení (a jejich různé kombinace) a zobrazí namodelované intenzity dopravy na komunikacích ve městě ve zvolených dnech a denních hodinách. Simulované dopravní omezení (nebo návrh nové komunikace) je možné vizualizovat také jako porovnání intenzit dopravy mezi experimentem a základním modelem. Vytvořené experimenty je možné sdílet s jinými uživateli Traffic Modeleru, nebo publikovat pro veřejnost, jako je tomu v případě odsouhlasených plánovaných uzavírek v Plzni na stránkách: https://intenzitadopravy.plzen.eu/. Více se o webové aplikaci pro pracovníky města v oblasti dopravy dočtete v samostatném článku.

Zobrazení vlivu vytvořeného experimentu na dopravu pomocí porovnání intenzit dopravy.