Online kurz a webináře k projektu PoliVisu

Město Plzeň je jako pilotní město součástí evropského projektu PoliVisu, který se kromě jiného zaměřuje na využití a vizualizaci velkých – big dat pro dopravní modelování. Plzni projekt přinesl především dvě aplikace, o kterých jsme Vás dříve informovali v samostatných článcích:

V rámci projektu PoliVisu vznikl online kurz a jsou pořádány webináře, ve kterých můžete ZDARMA přímo od členů projektu získat znalosti z oblasti dopravního modelování a o přínosech vytvářených nástrojů v různých fázích rozhodovacího procesu.

Online kurz “Lepší rozhodovací proces prostřednictvím dat a vizualizací”

Kurz je k dispozici zde.

Bezplatný online kurz byl vytvořen evropským projektem PoliVisu, aby podpořil využití pokročilých vizualizací v rozhodovacích procesech územních samospráv. Kurz se zaměřuje na městskou mobilitu a poskytuje ucelený pohled na vizualizace dat a jejich roli v různých fázích rozhodovacího procesu. Kurz čerpá z více disciplín, formátů učení a osvědčených postupů a nabízí obsah, který je poutavý a přístupný pro široké spektrum publika.

Kurz byl publikován v režimu “all-at-once” (tj. najednou) a nebude docházet v průběhu času  k dalšímu uvolňování lekcí. Zájemci mohou absolvovat kurz vlastním tempem a po splnění všech úkolů obdrží certifikát o účasti na kurzu. Kurz je vytvořen v anglickém jazyce.

Více se dozvíte na stránkách kurzu.

Online kurz

Bezplatný online kurz PoliVisu

Video z webináře na téma “Tvorba politik na základě využití dostupných dat”

Ve čtvrtek 22.10. se konal další – v pořadí již čtvrtý –  živý webinář pořádaný evropským projektem PoliVisu na téma: “Tvorba politik na základě využití dostupných dat“. Webinář byl zdarma a byl veden v anglickém jazyce. Kdo nestihl webinář online, může si ho zdarma prohlédnout na stránkách YouTube.

Video z webináře je možné shlédnout zde.

Webinářem Vás provedou členové konsorcia PoliVisu: Giovani Lanza a Grazia Concilio (oba z Polytechnické univerzity v Miláně), Bart Rosseau (město Gent) a Lieven Raes (region Flandry).
Hlavní úlohou webináře je ukázat, jak může experimentální tvorba politik zlepšit dopravu a mobilitu a jsou na něm ukázány teoretické i praktické příklady použití experimenálního přístupu v tvorbě politik.

Webinář Policy Making

Pozvánka na webinář na téma Tvorba politik na základě dat

Stále rostoucí informační toky v kombinaci s neustálým pokrokem v oblasti služeb souvisejících s daty mění způsob, jakým jsou přijímána a implementována politická rozhodnutí. Jsme svědky širokého uplatnění přístupů a rozhodovacích procesů založených na datech v dopravě, v životním prostředí, v zemědělství, ve veřejných službách a dalších sektorech lidské činnosti.
Tento webinář prezentuje nové nápady ovlivňující tvorbu politických rozhodnutí v “době datové”, se zvláštním důrazem na experimentování. Experimentováním je myšlena skutečnost, že bude zavedena struktura, která pomůže lidem poučit se ze sdílených zkušeností a přizpůsobit se. V tomto datovém věku by vlády měly být inovativnější ve svém přístupu k tvorbě politik a neustále hledat nové alternativy a znalosti k řešení současných výzev.

Video z webináře dopravní modelování Traffic Modeller

V úterý 8.9. od 15:00 se konal živý webinář pořádaný evropským projektem PoliVisu na téma: “Dopravní modelování pomocí aplikace Traffic Modeller“. Webinář byl zdarma a byl veden v anglickém jazyce. Kdo nestihl webinář online, může si ho zdarma prohlédnout na stránkách YouTube.

Video z webináře je možné shlédnout zde.

Představovaná aplikace Traffic Modeller (TraMod) je serverové řešení pro regionální dopravní modelování, které poskytuje poznatky pro lepší správu mobility předpovídáním budoucího provozu na základě simulovaných silničních podmínek. V tomto webináři se účastníci naučili, jak TraMod používá různá schémata pro výpočet objemů provozu v reálném čase a jak lze výpočty upravovat podle různých uživatelsky definovaných scénářů, např. přidání nového pruhu nebo uzavření stávajícího aj. Experti PoliVisu objasnili, jaké vstupy jsou potřebné pro spuštění nástroje a jaké výhody lze očekávat od jeho používání. To bylo demonstrováno na případových studiích ze skutečného života měst Plzeň, Mechelen a Františkovy Lázně.

Webinář PoliVisu

Pozvánka na bezplatný webinář na téma dopravní modelování – Traffic Modeller

Video z webináře dynamické modelování, analýza a vizualizace dopravních dat

Zájemci o dynamické modelování, analýzu a vizualizaci dopravních dat se mohli zúčastnit živého webináře, který konsorcium PoliVisu pořádal 23.6. 2020.

Kdo webinář nestihl, může jej zdarma shlédnout na stránkách YouTube. Webinář je v anglickém jazyce.

Webinář Polivisu na YouTube

Webinář Polivisu na téma dynamické modelování na YouTube