Nezařazené


Tématické okruhy novinek

16. 9. 2022

Workshop k projektu DUET a ukázky dalších GIS aplikací

Workshop k evropskému projektu DUET s pracovníky města a představení dalších GIS aplikací v Plzni.

10. 11. 2021

SIT Port pořádá Virtual Reality hackaton

!!!!POZOR, AKCE ZRUŠENA!!! 26.11. - 27.11. pořádá SIT Port akci Virtual Reality hackaton, na němž se designéři, vývojáři a další počítačový experti snaží během 24 hodin předvést své dovednosti a vytvořit řešení z vybraných oblastí virtuálního světa.

29. 5. 2018

Změna pracoviště oddělení GIS SITmP

Počínaje dnem 1.6.2018 dochází ke změně pracoviště Oddělení GIS Správy informačních technologií města Plzně. Novou adresou oddělení GIS se stane Cukrovarská 19, 1. patro (viz mapka). (jedná se o objekt v zóně DEPO 2015 a dříve v budově sídlily Plzeňské městské dopravní podniky). Pracoviště na adrese Tylova 20  bude od 31.5. 2018 zrušeno. Do prostor Cukrovarská 19 se přesouvají veškeré poskytované služby pro veřejnost, stavebníky, investory a projektanty: vyjadřování k sítím (spravované SITmP […]

25. 1. 2018

Data ZABAGED a DMR 4G na území ORP Plzeň

Ze stránek Geoportálu ČÚZK byla získána polohopisná data ZABAGED a výškopisný Digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4G) pokrývající území ORP Plzeň. Datová sada ZABAGED Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED) je komplexní digitální geografický model území České republiky (ČR), který je spravován Zeměměřickým úřadem. Polohopis ZABAGED je spravován v podobě bezešvé databáze pro celé území ČR, v centralizovaném informačním systému spravovaném […]

11. 1. 2017

Novinky v mapovém projektu Plzeňské teplárenské a.s. a PE a.s.

Rádi bychom Vás seznámili s novými informacemi týkající se GIS společností Plzeňské teplárenské a.s. a Plzeňské energetiky a.s. Níže popsaná data jsou k dispozici v neveřejných zabezpečených projektech: Mapový projekt Plzeňské teplárenské a.s. Mapový projekt Plzeňské energetiky a.s. Úprava sítě PT pro neomezenou licenci MOP PT a.s. zakoupila od společností ORTEP s.r.o. neomezenou licenci výpočtového programu MOP dodaného v nové […]