Služby


Tématické okruhy novinek

21. 12. 2018

Vyjádření a vytýčení sítí po sloučení Plzeňské teplárenské a Plzeňské energetiky

Dne 31.10. 2018 došlo ke sloučení společností Plzeňská teplárenská, a.s. (PT) a Plzeňská energetika a.s. Společnost Plzeňská energetika a.s. (PE) zaniká a jejím univerzálním právním nástupcem se tak stává společnost Plzeňská teplárenská, a.s. V důsledku univerzálního právního nástupnictví vstupuje společnost Plzeňská teplárenská, a.s. do všech smluvních vztahů a dalších práv a závazků společnosti Plzeňská energetika a.s. Správa informačních technologií města Plzně (SITMP) provádí vyjádření k optice SITmP a k sítím Plzeňské teplárenské a.s. Po sloučení […]

26. 11. 2018

Vyjádření k existenci sítí v prostředí VFE a Utility Report

Hromadné elektronické podání žádosti o vyjádření k průběhu inženýrských sítí městských správců infrastruktury jde nově podat opět dvěma způsoby. Po nových omezujících opatřeních ve službě Utility Report opět spouštíme oblíbenou službu VFE. Vyjádření k sítím SITmP a Plzeňské teplárenské a.s. (a dalších správců) je tak možné podat na těmito službami: Služba VFE je dostupná na adrese https://gis.plzen.eu/vfe/, Služba Utility Report, je dostupná na portále Plzeňského kraje na adrese: https://cz.mawis.eu/plzensky-kraj/. Funkcionalita systému […]

15. 8. 2018

Cenová mapa nájemného z bytů

Oddělení GIS ve spolupráci s Bytovým odborem a Odborem sociálních služeb MMP vytvořilo mapovou vrstvu cenové mapy nájemného z bytů na území města Plzně. Cenová mapa je dostupná ve dvou mapových projektech: v neveřejném projektu Správa (vrstva dostupná v kategorii Správa města a generely) a ve veřejném projektu Územní správa (vrstva dostupná v kategorii Užitečné vrstvy>Cenová mapa nájemného bytů). V rámci […]

25. 1. 2018

Data ZABAGED a DMR 4G na území ORP Plzeň

Ze stránek Geoportálu ČÚZK byla získána polohopisná data ZABAGED a výškopisný Digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4G) pokrývající území ORP Plzeň. Datová sada ZABAGED Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED) je komplexní digitální geografický model území České republiky (ČR), který je spravován Zeměměřickým úřadem. Polohopis ZABAGED je spravován v podobě bezešvé databáze pro celé území ČR, v centralizovaném informačním systému spravovaném […]

2. 2. 2017

Otevřená data GIS volně přístupná pro veřejnost

 Otevřená data (tzv. Open data) jsou volně přístupná na adrese: https://opendata.plzen.eu/. Na stránkách mapového portálu se nachází seznam všech dostupných dat včetně odkazu na jejich stažení (v případě Open dat) a odkazu na zobrazení v mapovém prohlížeči. Otevřená data z GIS města Plzně Data poskytovaná formou otevřených dat Datům říkáme otevřená, pokud jsou bezplatně a volně dostupná na internetu ve […]

11. 10. 2016

Výsledky voleb na území města Plzně do zastupitelstva Plzeňského kraje 2016

Prezentace výsledků voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje konaných ve dnech 7. a 8.10. 2016 nad mapami města je k dispozici na stránce http://gis.plzen.eu/volby/volby2016kr.htm Výsledky voleb v kartogramech Úvodní stránka prezentace výsledků voleb srozumitelně zobrazuje výsledky hlasování nad mapami na území města Plzně pro veřejnost a politickou reprezentaci. Zpřehledňuje tabulkové výsledky voleb zpracované Českým statistickým úřadem a umožňuje uložení zobrazených map do formátu PDF. […]