Historické mapy

toto je popis kategorie historicke mapy


Tématické okruhy novinek

6. 12. 2009

Císařský otisk map stabilního katastru na území Plzně

Mapa císařského otisku je umístěná na adrese: http://aplikace.plzen.eu/gis/mapaf.asp?r=87 Mapová sada císařských otisků stabilního katastru je ojedinělým souborem map velkého měřítka z období první poloviny 19. století, které vzniklo na území Rakouské monarchie. Společně se souborem indikačních skic a originály map stabilního katastru mají nedozírnou informační hodnotu o území pro řadu uživatelů z mnoha vědních disciplín. Mapové soubory pro naše území […]