Novinky

Zde najdete seznam novinek týkající se map, dat, mapových projektů a další informace o práci oddělení GIS Správy informačních technologií města Plzně.


Tématické okruhy novinek

15. 9. 2011

Tematické trasy rozšiřují projekt Turistika

Mapový projekt Turistika byl doplněn o nové vrstvy tématických tras.

21. 6. 2010

Naučné stezky doplněny o zobrazení informačních tabulí

V mapovém projektu Turistika jsou zakresleny průběhy naučných stezek v okolí Plzně. K jednotlivým stezkám byly doplněny také obrázky informačních tabulí jednotlivých zastavení.

6. 12. 2009

Císařský otisk map stabilního katastru na území Plzně

Mapa císařského otisku je umístěná na adrese: http://aplikace.plzen.eu/gis/mapaf.asp?r=87 Mapová sada císařských otisků stabilního katastru je ojedinělým souborem map velkého měřítka z období první poloviny 19. století, které vzniklo na území Rakouské monarchie. Společně se souborem indikačních skic a originály map stabilního katastru mají nedozírnou informační hodnotu o území pro řadu uživatelů z mnoha vědních disciplín. Mapové soubory pro naše území […]

24. 11. 2009

Mapový portál Turistika a volný čas

Představení mapového projektu Turistika a volný čas