Územní samospráva


Tématické okruhy novinek

4. 2. 2019

Aktualizace katastrální mapy mimo ORP Plzeň

 Aktualizovaná katastrální mapa na katastrech mimo ORP Plzeň je dostupná v neveřejném projektu Správa . Aktualizace katastrálních map (ploch parcel a parcelních čísel) na území ORP Plzeň probíhá jednou za rok, nebo na vyžádání na základě změnových dat VFK z katastrálního pracoviště Plzeň – město. K 28.1.2019 (stav dat z DKM) došlo k jednorázové aktualizaci katastrálních map mimo ORP Plzeň z dat RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí). Ve […]

2. 1. 2019

Daňové koeficienty 2019 v projektu Územní správa

Mapa daňových koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí je umístěná na adrese https://aplikace.plzen.eu/gis/mapaf.asp?r=10 Prostředí pro jednoduché vyhledávání adres a parcel pro zjištění daňových koeficientů je k dispozici na adrese: https://dankoef.plzen.eu/ Ve veřejně přístupném mapovém projektu Územní správa je v záložce „Vrstvy“ v kategorii „Užitečné vrstvy“ k dispozici vrstva Daňový koeficient 2019. Koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2019 stanovuje Vyhláška statutárního města Plzně. […]

22. 10. 2018

Doměření povrchové situace DTM Plzně za finanční podpory Plzeňského kraje

Doměření povrchové situace DTM Plzně bude uskutečněno za finanční podpory Plzeňského kraje. Plzeňský kraj vyhlásil pro rok 2018 dotační program s názvem „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2018“ na jehož základě jsou poskytovány účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje obcím Plzeňského kraje. Cílem je zvýšení kvality datového fondu Digitální technické mapy Plzeňského kraje formou obnovy nebo nového […]

8. 10. 2018

Výsledky voleb do zastupitelstva obcí 2018

Prezentace výsledků voleb do zastupitelstev obcí České republiky konaných ve dnech 5. a 6.10. 2018 nad mapami města je k dispozici na stránce https://gis.plzen.eu/volby/volby2018zo.htm Interaktivní zobrazení výsledků voleb nad mapami města v prostředí GIS je dostupné na adrese: https://gis.plzen.eu/volby. Výsledky voleb v kartogramech Úvodní stránka prezentace výsledků voleb srozumitelně zobrazuje výsledky hlasování nad mapami na území města Plzně pro veřejnost a politickou reprezentaci. Zpřehledňuje […]

10. 7. 2018

Pasport hřbitova ve Starém Plzenci

Oddělení GIS ve spolupráci s Městským úřadem Starý Plzenec provedlo zmapování hřbitova o rozloze 10 141 m2 ve Starém Plzenci a propojilo grafické zobrazení hrobových míst s pasportním systémem správy hřbitova. Detailní plán hřbitova s propojením na pasportní systém správy hřbitova s vybranými, veřejně přístupnými informacemi ve veřejném mapovém projektu   (http://aplikace.plzen.eu/gis/mapaf.asp?r=197). Detailní plán hřbitova s propojením na pasportní systém správy hřbitova  v neveřejném mapovém projektu Správa – Starý […]

22. 6. 2018

Nové plošně domapované lokality Digitální technické mapy města

Správa informačních technologií města Plzně (SITmP) je od roku 2013 partnerem projektu Digitální mapy veřejné správy, jehož součástí je Digitální technická mapa Plzeňského kraje. Digitální technická mapa Plzeňského kraje (DTM PK) je dostupná:  v neveřejném projektu Správa a  ve veřejném projektu Územní správa. Domapování vybraných oblastí města Do roku 2013 pořizovala SITmP Digitální technickou mapu (DTM) jako povrchovou situaci ostrůvkovitě z dat dodaných geodety. […]